Integrale NLP

NLP is een methodiek die je bewust maakt van de filters die je gebruikt om datgene wat je waarneemt, intern of extern, te vertalen in een eigen ervaring.
We geven niet alleen betekenis aan wat er op dit moment in en om ons heen gebeurt; ook gebeurtenissen uit het verleden of in de toekomst geeft u een bepaalde betekenis op basis van deze filters. NLP biedt mogelijkheden om huidige filters te ontdekken, ermee te experimenteren en ze zonodig aan te passen.

Filters bestaan uit ervaringen, overtuigingen, levensmissie, vermogens, culturele achtergrond, karakter, geloofsopvatting en ga zo maar door.

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) is een beproefde en veelomvattende methode om daadwerkelijk zelf sturing te geven aan uw leven.

  • N hoe wordt je zintuiglijke waarneming omgezet in denken, voelen en doen?
  • L hoe beïnvloedt taal je waarneming en ervaring?
  • P hoe kun je gewenste doelen bereiken door je interne manier van het verwerken van ervaringen anders te ordenen?

Integrale NLP maakt naast NLP gebruik van concepten zoals Sociaal panorama, RET, mentaliseren, Enneagram, Geweldloos communiceren en Grenzen. Net als met NLP wordt gekeken naar patronen in denken, gedrag of gevoelens en worden mogelijkheden geboden om deze patronen aan te passen als dit zou kunnen leiden tot een meer gewenst resultaat.

Neem de regie zelf in handen, ontwikkel persoonlijk leiderschap, zet zelf stappen om verder te komen. Persoonlijk en professioneel: Van Vooren begeleidt u in dit proces.