Coaching en Counseling

 Meestal red je het prima zelf. Je hebt je werk op orde, contact met collega's of klanten verloopt soepel, in het weekend en vakantie kun je genieten van je vrije tijd. En als je wat steun kunt gebruiken, heb je contact met je partner, een vriend of vriendin, collega of leidinggevende.
Maar soms loopt het een tijdje niet.

  • je neemt te veel werk mee naar huis
  • je piekert of slaapt slecht
  • samenwerking met een collega verloopt stroef
  • je hebt het gevoel overzicht en grip te verliezen
  • privé-problemen hebben invloed op het werk of andersom
  • je hebt een leidinggevende taak gekregen maar voelt je onzeker
  • of je krijgt last van lichamelijke klachten

Je  hebt dan iemand nodig die van buitenaf meekijkt. Die helpt om de last weer in perspectief te zien en oplossingen te vinden. Een sparringpartner die open en zonder oordeel is, spiegelt en confronteert als het nodig is. En je handvatten geeft om zelf mee verder te gaan.

 

 

Coaching of counseling

De grens tussen coaching en counseling ligt niet zo vast. Beiden zijn gericht op het behalen van persoonlijk gestelde doelen, waarbij je uiteindelijk verandering wilt zien in je gedrag, je gevoel, je houding, gedachten of bijvoorbeeld je omgeving. 

Je spreekt over counseling wanneer je wat dieper moet graven om bij je doelen of oplossingen te komen. Er wordt extra aandacht besteed aan patronen en processen die langer en dieper zijn ingesleten. Of aan vroegere ervaringen die nu nog voelbaar zijn en een belemmerende invloed hebben. Hierbij kan naast NLP gebruik gemaakt worden van methoden als Sociaal Panorama en EMDR.

Procedure

Meld jezelf aan via het contactformulier of via de telefoon. Tijdens de (gratis) intake onderzoeken we samen je vraag. Indien je vraag geschikt is voor coaching of counseling maken we een vervolgafspraak. Afspraken vinden plaats in de praktijkruimte of buiten, in een groene omgeving.

Als Van Vooren niet de aangewezen plaats is voor je vraag, krijg je een tip voor een begeleider die beter geschikt is. 

Aanmelden

Jezelf sturen is jezelf kennen: mentaal, emotioneel, fysiek.

Daarom wordt tijden het coachtraject gebruik gemaakt van methodieken die je hierbij helpen.

 

Oplossingsgericht werken

Je start een coachtraject omdat je iets wilt bereiken. Of omdat een ledinggevende wilt dat je iets  bereikt en jij je baan niet wilt verliezen. Hoe dan ook, je wilt iets en hebt al veel in huis om dat doel te bereiken. Oplossingsgericht werken zorgt dat je focus komt te liggen op de stappen die je al zet en nog verder kunt zetten om je doel te behalen. Dit levert heel concrete, doelgerichte en kortdurende trajecten op.

NLP

NLP  (Neuro Linguistisch Programmeren) is een beproefde en veelomvattende methode om daadwerkelijk zelf sturing te geven aan je leven.

  • N(neuro) hoe wordt je zintuiglijke waarneming omgezet in denken, voelen en doen?
  • L (linguistisch) hoe beïnvloedt taal, wat je tegen jezelf of de ander zegt, je waarneming en ervaring?
  • P (programmeren) hoe kun je gewenste doelen beter bereiken door je interne manier van het verwerken van ervaringen anders te ordenen? 
 
 
 

Neem de regie zelf in handen, ontwikkel persoonlijk leiderschap, zet zelf stappen om verder te komen. Persoonlijk en professioneel: Van Vooren begeleidt u in dit proces.