Verbonden aan

Van Vooren Coaching & Training is:

 • als A-lid aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde);
  reg.nr. 1907280A
 • als Registertherapeut ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg); reg.nr. 505107R
  AGB-code Zorgverlener :90-038919
  AGB-code Praktijk :90-(0)17419
 • aangesloten bij de Cam Coöperatie, Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen; reg.nr. 1907280
 •  aangesloten bij de NVNLP
 • aangesloten bij Wandelcoach Nederland
 • aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor Coaching in het Onderwijs
 • ingeschreven in het handelsregister van de
  Kamer van Koophandel onder nummer 18090258.

 

Van Vooren Coaching & Training houdt zich aan de Wet bescherming PersoonsGegevens (WPG). Met uw gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Persoonlijke gegevens worden pas met derden uitgewisseld na uw uitdrukkelijke toestemming.

Van Vooren Coaching & Training is gehouden aan de klachtregeling van de VIV. Natuurlijk streven we naar het voorkómen van klachten. Wanneer u een klacht hebt, proberen we er eerst samen uit te komen. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken, kunt u zich wenden tot de VIV.

 

Van Vooren Coaching & Training houdt zich aan de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in het kort in dat bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling de volgende stappen worden gezet:

 1. De signalen worden in kaart gebracht.
 2. Overleg met een collega therapeut m.b.t. vermoeden van huiselijk geweld.
 3. Gesprek met cliënt.
 4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis.
 5. Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.

Zelf kunt u ook hulp aanvragen bij Veilig Thuis Midden Brabant. Telefoonnummer: 013-7516789

 

Neem de regie zelf in handen, ontwikkel persoonlijk leiderschap, zet zelf stappen om verder te komen. Persoonlijk en professioneel: Van Vooren begeleidt u in dit proces.